CS 0800 600 607 svaki dan od 7 do 23 h podrska@lutrija.hr

Raspored izvlačenja

Soba    Igra Dan Vrijeme
Bingo Joker 14 od 75

PON - NED

(svakih 5 min.)

23:00 - 1:55
BingOcean Bingo 75 linije

PON - NED

(svakih 5 min.)

8:00 - 9:25

11:00 - 12:25

14:00 - 15:25

18:30 - 19:55

21:35 - 22:55

Bingo Venezia Razglednica

PON - NED

(svakih 5 min.)

7:00 - 7:55 

9:30 - 10:55

12:30 - 13:55

15:30 - 16:55

Mijau Bingo Bingo 90

PON - NED

(svakih 5 min.)

17:00 - 18:25 

20:00 - 21:25

Vau Bingo godina Godina psa PON - NED 21:30