CS 0800 600 607 svaki dan od 7 do 23 h podrska@lutrija.hr

Status Bronca

Bronca je početni status svih članova HL kluba. U statusu Bronca nalazite se sve dok ne sakupite 1.000 statusnih bodova. Uz statusne bodove u statusu Bronca moći ćete sakupiti i dodatne bodove u posebnim ponudama.

Uvjete za prelazak u viši status HL kluba trebate zadovoljiti u razdoblju sakupljanja koje traje tri mjeseca.